خیابان فرشته (شهید مرتضی فیاضی) الهیه
خیابان فرشته ("شهید مرتضی فیاضی)" الهیه ؛فرمانیه ؛جردن زعفرانیه محمودیه ولیعصر" پارک وی" تهران بزرگ"

عمارت موزه سينماباغ فردوس قديم

باغ فردوس به گواهي تاريخ 200 ساله در اراضي محمديه شميران به دستور محمد شاه قاجار با دو عمارت در شمال و جنوب آن ساخته شد و در ساخت آن نهايت پايبندي به الگوي باغ ايراني رعايت شد و درست 170 سال بعد در تاريخ 11 مردادماه سال 1376 به شماره 1876 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. مساحت اين باغ در ابتدا 20 هزار متر مربع بود که هزار متر آن به ساخت عمارت سه و نيم طبقه اي اختصاص يافت که کاخ اعياني شاه قاجار بود. اين زمين شيبدار خود مايه جاذبه اي شد، کف طبقه اول بنا با جنوب باغ و سقف آن با قسمت شمالي باغ هم سطح بود. البته باغ فردوس باغ ندانم کاري هاي شاهان قاجار و بي توجهي هاي پهلوي هاي پدر و پسر بود.
موقعيت منطقه اي:
محله باغ فردوس با محلات تجريش، الهيه، محموديه و زعفرانيه همجوار است. خيابان مرتبط به اين محله در درجه اول خيابان وليعصر مي باشد که از شرق به ميدان تجريش، از غرب به بزرگراه چمران و در نهايت به بزرگراه مدرس منتهي مي گردد.اين مجموعه از غرب و شرق به کوچه هاي فرعي و از جنوب به پروژه فيلم خانه و مدرسه جلال آل احمد محدود گرديده است.

ارسال در تاريخ یکشنبه هفتم فروردین 1390 توسط یک فرشته کوچلو!

اسلایدر

دانلود فیلم